Hurrem Baza

Sengemål     Baza+Gavl
90×190:       2.500 kr.
100×200:     3.000 kr.
150×200:     3.800 kr.
160×200:     4.000 kr.
180×200:     4.500 kr.

Varekategori: